Prispolicy

Tycker du priserna verkar dyra? Eller undrar du vad du betalar för?

Den här policyn syftar till att upplysa dig till vad vi tar betalt för, samt vilka grunder vi utgår från i samband med prissättning. Vi upplever att det många gånger finns en okunskap kring vad som ligger bakom prissättningar kring musikrelaterade tjänster. Ibland råder även en samhällelig norm kring att kultur inte ska kosta, därför ser vi det som viktigt att upplysa dig kring vad som behöver få kosta för att verksamheter av denna art ska kunna vara möjlig.

1: Vi tar betalt för allt arbete vi lägger ner. Det kan tyckas självklart, men det behöver ändå påpekas eftersom det ibland glöms bort att de tjänster som utförs medför mer arbete än det kunden ser.

En lektion innefattar inte bara tiden med eleven, utan kräver även förberedelsetid, dokumentering, fakturering, bokföring, samt eventuellt inköp av undervisningsmaterial. Därför behöver priset vara något högre än vad som hade motsvarat ett “rimligt” timpris vid anställning.

2: Som egenföretagare betalar vi skatt, egenavgifter och eventuellt moms. Grovt räknat kommer vi bara att kunna plocka ut 50 % av våra intäkter i lön, då resten går till Skatteverket. Till följd av detta är det nödvändigt för oss att sätta ett högre pris. Som i alla branscher har vi även nödvändiga utgifter kopplat till det arbete vi utför. Exempel på detta är pianostämning, inköp av undervisningsmaterial och skrivarpatroner.

3: Vi sätter stort värde på dina åsikter kring kring prissättning, samt tankar kring dina möjligheter till att betala. Punkt 1 -2 har syfte att förklara vår utgångspunkt, men det ligger lika mycket i vårt intresse att få till en bra dialog och ett samarbete på bägge parters villkor. Beroende på uppdrag, kan i vissa fall tjänster/gentjänster, samt delbetalning vara ett alternativ.

4: På tjänster som ännu ej utförts (exempelvis bokning av nya lektioner) så har kunden 14 dagars ångerrätt. Tjänster som redan börjat verka (exempelvis om de köpta lektionerna har börjat användas) omfattas ej av ångerrätten.

5: I de fall vi bedömer det önskvärt kommer vi att upprätta skriftliga avtal. Ett skriftligt avtal kan vara ett sammanfattande dokument på vad parterna kommit överens om, men en mail-konversation kan i vissa fall vara fullt tillräckligt som dokumentation. Ett skriftligt avtal är en säkerhet mellan bägge parter – då det tydliggör villkoren för båda parter. Vår erfarenhet är att de flesta missförstånd uppstår i bristen på tydlighet och dokumentation.

Har du frågor synpunkter på vår prispolicy? Kontakta oss i så fall på kontakt@musikskafferiet.se