Användarvillkor

Genom att ta del av innehållet på www.musikskafferiet.se, är du skyldig att följa dessa användarvillkor för att ha rätt att bruka webbplatsens innehåll.

Materialet på denna webbplats är skyddad av upphovsrättslagen.

Du har tillåtelse att dela det innehåll som är kostnadsfritt, så som innehållet i bloggen. Du har också tillåtelse att citera det kostnadsfria innehållet, om du i samband med citatet uppger Musikskafferiets namn, samt en länk till citatets ursprungsplats.

Du har inte tillåtelse att dela vidare material du har betalat för.

Om du vill dela vidare delar av materialet du betalat för, kontakta mig först, så kan vi bestämma villkoren i samråd.

Du har inte tillåtelse använda fotografier från Musikskafferiet i andra sammanhang, om du inte har kontaktat oss och kommit överens om villkor. Undantaget för detta är pressfoton, presstexter och pressreleaser.

Du finner information kring detta undantag om du stöter på material som du har tillåtelse att dela.

Du har inte tillåtelse att modifiera webbplatsen innehåll, eller dess programvara.

Du har inte tillåtelse att ta bort material.

Du har inte tillåtelse att plagiera något av innehållet på Musikskafferiet.

Det är inte tillåtet att sprida kommentarer som innehåller någon form av diskriminering eller ond avsikt. Kommentarer som uttrycker diskriminering i form av rasism, nazism, homofobism, ålderdiskriminering eller av sexuell karaktär, kommer att tas bort ifrån webbplatsen. Musikskafferiet kan inte garantera att du finner våra tjänster eller produkter användbara. Musikskafferiet kan heller inte garantera att materialet lever upp till dina förväntningar, eller att företagets vision med att utveckla ditt musicerande kommer att fullföljas. Oavsett, är det av största intresse för Musikskafferiet att presentera material och tjänster av hög kvalitet. Därför rekommenderas det att du kontaktar företaget ifall du har frågor kring innehållet. Detta gör du på kontakt@musikskafferiet.se